ให้เป็นทางเลือกสำหรับใครที่ต้องการต่อ Midi กับ Computer โดยผ่านทาง USB MIDI Cable ซึ่งผมว่ามันราคาถูก และคุ้มค่า สำหรับการต่อ MIDI เพื่อใช้ป้อนโน้ต ราคาประมาณ 400 บาทมั้ง หาซื้อได้ตามพันธ์ทิพย์ และ IT-Square ผมเจอมันอยู่ในกระบะ

 

เมื่อต่อกับ Computer แล้วไม่ต้องการใช้ Driver ใดๆ มันจะแสดงชื่อ Drivetest เป็น USB Audio Device

MIDI_setup1

เมื่อเชื่อมต่อแล้วให้ Setup ใน Cakewalk โดยเลือกที่ MIDI Device และเลือก USB Audio Device ซึ่ง Output มันจะมี USB Audio Device 2 อัน ผมยังไม่เห็นความแตกต่าง

เวลาเสียบ ก็ให้ต่อ MIDI Out เข้ากับ Port MIDI In ของอุปกรณ์  MIDI In เข้ากับ Port MIDI Out เช่นเดียวกัน

แล้วสังเกตไฟด้านล่างขวาที่ Trey จะต้องมีไฟแดงกระพริบตาม โน้ตที่มีการกดที่ Keyboard

//yordja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *