รวบรวมการ Setup สำหรับผู้เริ่มต้น เริ่มด้วยการสร้าง Project เพื่อให้มีข้อมูลตั้งต้นในการเล่นเพลง ส่วนการ Setup MIDI จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

  1. MIDI จาก GS Wavetable
  2. VSTi
  3. เครื่องดนตรีที่มี MIDI Port
    เริ่มต้นสร้าง Project โดยไปที่ Menu File—>New
    image

จะได้ Project ขึ้นมาใหม่ หน้าตาตามรูปด้านล่าง

image

เลือกที่ Track MIDI ตัวอย่างเป็น Track ที่ 3 แล้วไปที่ Meny File->Import MIDI File

image

เลือกไฟล์ MIDI ทีมีในเครื่อง ตัวอย่างอยู่ที่ C:\WINDOWS\Media คิดว่าน่าจะมีทุกเครื่อง ให้เลือกไฟล์ onestop เนื่องจากมีเครื่องดนตรี ครบดี 🙂

image

ตอนนี้ก็มี MIDI ไฟล์ใน Project แล้วพร้อมสำหรับการ Set ค่า

เล่น MIDI จาก GS Wavetable

GS Wavetable เป็น softsynth พื้นฐานที่มีมาพร้อมกับ Windows XP อยู่แล้ว การเรียกใช้งาน ไปที่ Menu Option –> MIDI Device

image

เลือก Output ที่ Microsoft GS Wavetable คลิก OK

image

เลือก Output ในแต่ละ Track โดยการเลือกตามภาพ ที่ด้านล่าง หรือจะ double click ที่แต่ละ Track แล้วเลือก Output ให้เป็น Microsoft GS Wavetable

image

เริ่มต้นการเล่น/การหยุดเล่น เพลง โดยการเคาะ Space Bar เสียงที่ได้จะมาจาก GS Wavetable

การปรับเสียง Volume ทั้งหมดของเครื่องเสียง GS Wavetable ให้ double click ที่รูปลำโพงที่ Taskbar แล้วปรับที่ SW Synth

image

เล่น MIDI จาก SynthRack (VSTi)

ก่อนจะเล่น เสียงจาก SynthRack ได้ในกรณีที่เป็น Sound Onboard แนะนำให้ Set ASIO4All ตามที่เคยเขียนไว้แล้ว แต่ถ้าเป็น Soundcard ตัวอื่นที่ support ASIO ให้เลือกประเภท driver เหล่านั้นได้เลย

เนื่องจากการใช้งาน ASIO4ALL ไม่สามารถุใช้งานร่วมกับ GS Wavetable ได้ให้ยกเลิกการใช้งาน GS  Wavetable หลังจากนั้น โปรแกรมจะฟ้องว่าไม่มี MIDI Output Port ไม่ต้องตกใจให้เลือก “Continue With No MIDI Output” เลย

image

เลือกเพิ่ม Synth Rack ตามปุ่มด้านล่าง

image

ตัวอย่างนี้ขอเลือกใช้ Cakewalk TTS-1 เนื่องจากมี ความเป็น MIDI Sound ที่ครบและได้ Concept ของ Standard MIDI เลือกตามภาพด้านล่างได้เลย

image

คลิก OK ได้เลย

image

ทดลองฟังเสียงแต่ละ Track โดยการคลิกที่รูปตัวโน๊ตในใต้ Volume ในแต่ละ Track ถ้า setup ถูกต้อง จะมีเสียง Demo ของแต่ละ Track ออกมา

สิ่งที่ต้องระวังในการใช้งาน ASIO4All คือต้องไม่เปิดโปรแกรมใดๆที่มีการใช้ Soundcard แม้กระทั่ง Internet Explorer เพราะอาจมี Plugin ที่ใช้เล่นเพลงอยู่ เนื่องจากจะไปแย่งการใช้งาน Soundcard  จะทำให้ไม่สามารถมีเสียงออกมาได้

image

เปลี่ยน Output ของแต่ละ Track จนครบให้เป็น Cakewalk TTS-1 ซึ่ง Channel จะเป็นตามที่ Set ไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ต้อง Set ใหม่

image

เราสามารถเพิ่ม VSTi Instrument เป็นชนิดอื่นได้ โดยการเพิ่มที่ SynthRack แล้วเลือกเปลี่ยน Output ในแต่ละ Track ตามอุปกรณ์ที่ต้องการ

image

เล่น MIDI จาก กับ MIDI Instrument

เหมือนกับที่แนะนำใน USB MIDI Cable

MIDI_setup1

ที่ต้องระวังคือเวลาเสียบสาย  MIDI ให้ถูกต้องดังนี้

  • ต้องเสียบ MIDI IN เข้า Port Out ของอุปกรณ์
  • ต้องเสียบ MIDI Out เข้า Port IN ของอุปกรณ์

//yordja

2 Thoughts to “เล่น MIDI ด้วย Sonar”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *