TIJC Exhibition-crop

แจ้งข่าว “เทศกาลดนตรี Jazz นานาชาติเพื่อการเรียนรู้ 2553” ชื่อยาวดีครับ ด้วยความคิด  “เรียนรู้แจ๊สเพื่อสังคมแห่งความสุข”

ช่วงนี้อากาศเริ่มกลับมาเย็นๆ น่าจะได้อารมณ์ในการเสพมากขึ้น แต่ดูจากตารางแล้วน่าจะเพื่อการเรียนรู้จริงๆ 🙂

วันที่  : 29-31 มกราคม 2553

สถานที่ : ศาลายา

รายละเอียดที่ http://www.music.mahidol.ac.th/tijc/

*** ขอให้สังคมมีความสุขครับ ****

//yordja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *