สังเกตได้ว่าผู้ผลิต Software พยายามหาวิธีที่จะทำให้ผู้ใช้งาน ใช้งานโปรแกรมของตัวเองอย่างเข้าใจและใช้งานได้ง่าย ทำให้เกิดการมั่นใจในการซื้อใช้งานและเกิดการแนะนำ ซึ่งผมพอเห็น Web นี้ ก็ขอแนะนำผู้ที่สนใจ Sonar ได้เยี่ยมชม  CakeTV เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความสามารถของ Sonar มากขึ้น

ใน CakeTV นอกจากจะสอนการใช้งานแล้วยังแบ่งเป็นส่วนๆที่น่าสนใจคือ

  • SONAR University : สอนการใช้งานแบ่งเป็นขั้นต้น เจาะลึก จนถึง Master Class
  • Artist Spotlight : ข่าวสารเีกี่ยวกับศิลปินที่ใช้ Sonar ถือเป็นช่องทางขายของ
  • Backstage Pass : งานข่าวต่างๆ ที่ไปเป็น Celeb :p
  • Quick Bytes : ข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ซึ่ง วันที่เขียนนี้ดูเหมือน CakeTV จะเสร็จแค่ SONAR University ส่่วนอื่นๆยังไม่มีเนื้อหามากนักคงต้องติดตามดูต่อไป

//yordja

Link

http://www.cakewalk.com/CakeTV/default.aspx


One thought to “เรียน Sonar ผ่าน CakeTV”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *