เห็น Product ใหม่ของ Akai Synthstation 25 แล้วน่าจะโดนใจกลุ่มเคลื่อนที่ไว หรือมีสถานที่ทำงานจำกัด  เป็นภาคต่อของ Synthstation ที่เป็น iPhone software อย่างเดียว ตัวนี้สามารถใช้เป็น MidiKeyboard ( Keyboard ใบ้ ) ให้กับ Software อื่นๆ ได้โดยผ่าน  USB ด้วย

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมนอกจากเป็น MidiKeyboard ที่คุยกับโปรแกรมของตัวเองได้แล้วยังสามารถใช้ร่วมงานได้กับโปรแกรมอื่นๆ ปัจจุบันที่ใช้งานร่วมกันได้

VirSyn’s iVoxel

nanoStudio

NLog

ซึ่งอนาคตผมว่าน่าจะเป็นมาตรฐานกลาง  De Facto และได้รับความนิยมอย่างแน่นอน

//yordja

Link

http://www.akaipro.com/synthstation25

http://www.synthstationapp.com/sdk.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *