บันทึกการเรียนรู้ Ruby On Rails ตอนที่ 1

ขอข้ามการติดตั้ง ROR ไปก่อนนะครับ ทำตาม คำแนะนำการติดตั้งได้ใน http://railsinstaller.org

  1. ทดสอบว่าเครื่องของเรามี Ruby และ Rails ติดตั้ง ไว้แล้ว โดย พิมพ์ใน command promt หรือ termial ขึ้นกันว่า ใช้  OS อะไร

ruby -v

และ

rails -v

  1. ทดสอบสร้าง  rails application แรกโดย

rails new application_name

ในที่นี้ สร้าง application name myApp

ROR จะสร้าง Folder และ file ประกอบต่างๆ ที่พร้อมใช้งาน

เข้าไปใน directory ที่เราสร้างเสร็จ โดย

cd myApp

ทดสอบ Run application  โดยใช้คำสั่ง

rails s

s ย่อมาจาก server เป็นการ run server เล็กๆ ชื่อ webbrick ที่จำลองให้เครื่องเป็น webserver

เปิด browser  แล้วเลือกที่ address

http://localhost:3000

จะได้หน้าตาแบบนี้ ถือว่า Run ROR ผ่านละ เดี๋ยวมาต่อสร้างหน้าแรกกัน

  1. ทดสอบสร้าง html หน้าแรก โดยเปิด text editer แล้วไปที่ foler public ซึ่งจะเป็นที่เก็บไฟล์ html

สร้าง file index.html

ทดสอบสร้างเนื้อหาในไฟล์ index.html ด้วย

<h1>ทดสอบสร้างไฟล์ index.html</h1>

ใน browser ใส่ address

http://localhost:3000/index.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *