ขอ list รายการที่ต้องเรียน
ความรู้หลักที่ต้องมีสำหรับการทำ Web Application

  • html : เป็นการเขียน Tag mark up กับ เพื่อกำหนดการวาง layout เนื้อหาข้อมูลต่างๆ
  • css : กำหนดความสวยงามเป็น Style
  • javascript : เป็นการโปรแกรม การคำนวณ logic ในการทำงาน

ในการทำงานของ Web application จะมีแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ

  • Front End ส่วนที่ติดต่อใกล้ชิดกับ User ใน Browser
  • Backend ส่วนที่ทำงานที่ server ที่ต้องคำนวณ logic ต่างๆเพื่อส่งผลกลับไปที่ Frontend ติดต่อกับข้อมูลใน Database เขียนข้อมูลใหม่ update ส่งรูปต่างๆออกมา

รวมทำทุกอย่างเลย คือ FullStack เช่น Ruby On Rails, MEAN คือทำได้ทุกๆส่วนใน Framwork เดียว

บันทึการเรียนรู้ส่วนตัว ขึ้นโครงไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาขยายเพิ่มในแต่ละข้อนะ 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *