การใช้งาน TouchOSC กับ Ableton Live (Windows)

image

TouchOSC เป็น โปรแกรมบน iPhone/iPod ที่ทำตัวเป็น MIDI Controller สามารถสั่งงานผ่านทาง wifi ให้โปรแกรมที่รับข้อมูล MIDI CC ควบคุมการทำงานได้

โปรแกรมที่ต้องมีประกอบการใช้งาน ให้ Download ตามชื่อด้านล่างครับและติดตั้งโปรแกมตามปกติ

  1. TouchOSC
  2. PureData Extended
  3. MidiYoke

image

รูปแสดงการทำงานร่วมกันของแต่ละโปรแกรม

การตั้งค่าต่างๆ

@TouchOSC

Network

  • Host :  ตั้งค่า IP  ให้ตรงกับ IP ของ Notebook เครื่องที่เราต้องการติดต่อ เช่น 192.168.1.37
  • Outgoing Port : 8000
  • Incoming Port : 9000

Layout เลือกเป็น Simple

@MidiYoke

  • เลือก ตั้งค่า driver ตามรูปที่แสดงใน Website

@Puredata

เลือก Download patch จาก website มีให้เลือกหลาย File ตัวอย่างให้เลือกที่ simple-midi.pd

เปิด โปรแกรม Puredata แล้วเปิดไฟล์ Simple-midi.pd จะได้ หน้าตาดังรูปที่

PD_Simple-midi

ถึงขั้นตอนนี้ลองทดสอบการรับข้อมูลใน Puredata โดยเลื่อนปุ่มใน TouchOSC เพื่อดูว่าสามารถส่งข้อมูลผ่านเข้ามาทาง Pd-Extended ได้แล้ว สังเกตแถบที่เลื่อนจะเปลี่ยนตามไปด้วย

ต่อไปเราจะส่งข้อมูลไปให้ Midi Yoke โดยที่ Menu Media เลือกที่ Midi  Settings.  แล้ว Click ที่ปุ่ม output เลือก “Out To MIDI Yoke : 1”

image

@Ableton Live
ไปที่ menu Option->Preferences..

image

ที่ Tab “MIDI Sync” เลือก input เป็น “In From MIDI Yoke : 1”

ตอนนี้ Live ก็พร้อมที่จะรับข้อมูล Midi CC เข้ามาแล้ว ขั้นต่อไปต้อง ให้ Live Map CC เข้ากับชุด Control ที่เราต้องการ

image

Click Mouse ที่ คำว่า MIDI หรือ Menu Options > Edit MIDI Map

image

ต้วอย่างถ้าเราต้องการจะควบคุม Volume ของ Track แรก ให้ Click ที่ Volume

image

  • และ Click ที่ TouchOSC ที่ Slide แรก ที่หน้าต่าง Midi Mappings ก็จะมีข้อมูล Midi ที่มีการ Map ขึ้นมา

ทำเช่นเดียวกันกับ Control อื่นๆ

PD_Simple-midi

จนได้จำนวน MIDI Mappings ตามที่เราต้องการ

image

Click ที่ MIDI Mapping อีกครั้งเพื่อเป็นการสิ้นสุดการ Map

ต่อไปก็ทดสอบเลื่อนที่ TouchOSC ก็จะสามารถ ควบคุม Ableton Live ได้แล้ว

เข้าใจยากไหมครับเนี่ย – -‘  นี่เป็นครั้งแรกที่ผมพยายมเขียนลักษณะ Manual ยาวๆ อย่างนี้ เดี๋ยวจะลองอัดผ่านทาง Jing เผื่อจะเข้าใจง่ายกว่านี้ :p

//yordja