อารมณ์ขันของ PropellerHead

หากใครเคยดู Clip โฆษณาของ PropellerHead ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำ Reason Rebirth Record Refill คงสังเกตเห็นอารมณ์ขันของการทำโฆษณา 2 อันที่ผมเอามาฝากวันนี้เป็น Refill ชุด Reason Piano และ Reason Drum Kits 2.0

สิ่งที่ผมเห็นว่า โฆษณาของ PropellerHead ทำได้น่าสนใจดีคือ ไม่ได้เน้นที่ตัวโปรแกรมเท่าไรนัก แต่เน้นภาพลักษณ์การใช้งานของนักดนตรีจริง และให้เห็นความง่าย และคุณภาพของ Product นั่นหมายถึงคุณภาพเสียง วัธีแก้ปัญหา ที่ให้นักดนตรีอยากเอาไปใช้งาน Smile

//yordja