บันทึกการอ่าน

บันทึกการอ่าน

The Agile Start-up

Quick and dirty lessons every entrepreneur should know บันทึกการอ่าน แนะนำ อ่านง่าย  แต่ละหัวข้อแค่หน้าเดียว ว่าถึงเรื่อง การทำ startup แบ่งเป็นกลุ่มๆ แนว Agile คือทุกอย่างต้องเร็ว กระชับฉับไว […]