เพลง

ยอดจ้าพาเพลิน

เพลงรัก

เพลงนี้ชื่อเพลงว่ารัก แต่งขึ้นในสมัยที่เรียนปี 4 ใกล้จบแล้ว ช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาว ตอนนี้บรรยาศเริ่มหนาวแล้วก็เลยนึกถึงเพลงนี้ อารมณ์ตอนนั้นแต่งด้วยความเหงา เศร้าและงอน ดูน้อยเนื้อต่ำใจพิกล ทาง Chord ใช้ 2 Chord AMaj7 และ DMaj7 เป็นหลัก  (IM7 4M7) […]