exhibition

เล่าให้ฟัง

TIJC Exhibition 2010

แจ้งข่าว “เทศกาลดนตรี Jazz นานาชาติเพื่อการเรียนรู้ 2553” ชื่อยาวดีครับ ด้วยความคิด  “เรียนรู้แจ๊สเพื่อสังคมแห่งความสุข” ช่วงนี้อากาศเริ่มกลับมาเย็นๆ น่าจะได้อารมณ์ในการเสพมากขึ้น แต่ดูจากตารางแล้วน่าจะเพื่อการเรียนรู้จริงๆ 🙂 วันที่  : 29-31 มกราคม 2553 สถานที่ : ศาลายา […]