การใช้งาน TouchOSC กับ Ableton Live (Windows)

TouchOSC เป็น โปรแกรมบน iPhone/iPod ที่ทำตัวเป็น MIDI Controller สามารถสั่งงานผ่านทาง wifi ให้โปรแกรมที่รับข้อมูล MIDI CC ควบคุมการทำงานได้

Continue Reading →