open source

Ableton คอมพิวเตอร์ดนตรี

Aurora : Open Source Mixer

ตอนนี้กำลังหลงไหลใน Open Source อยู่ ได้มีโอกาสลอง Ubuntu ไปด้วย บังเอิญไปเจอข้อมูล Open Source Mixer ตัวนี้เข้า Aurora  มีงี้ด้วย บอกได้คำเดียวว่าเจ๋งอีกแล้ว เป็น Midi Controller ที่สามารถใช้งานเทียบเท่า USB-Mixer […]