T-Square

Jazz

เล่าเรื่องดนตรีผ่าน T-Square

ขอเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับ T-square วงดนตรีโปรด โดยไม่เน้นประวัติของวงแต่จะเน้นเรื่องราวของผมที่เกี่ยวข้องกับวงนี้ ซึ่งอาจทำให้นึกถึงประวัติศาตร์ เทคโนโลยีและความรู้สึกเก่าๆได้ ยุคแรก เริ่มแรกรู้จัก The Square (ชื่อตอนนั้นไม่ใช่ T-Square) ด้วยเพลง Omens of Love ในตอนนั้นอายุน่าจะประมาณ ม3 เห็นจะได้ รู้สึกว่าเพลงนี้มันยากมากๆเลย […]

เล่าให้ฟัง

Best of T-Square

มีโอกาสได้เป็นเจ้าของ CD Best of T-square ซึ่งออกมาในปี 2003 ความพิเศษของ CD แผ่นนี่คือเป็นครั้งที่ T-Square มาเล่นที่เมืองไทย ที่สนามเสือป่า ในงาน Bangkok Jazz Festival  http://www.bangkokjazzfestival.com/history_th.php เพื่อนผมไปดู Concert นี้รู้ว่าผมชอบวงนี้มาก […]