บันทึกการเรียน web dev : Javascript

javascript เป็น ภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้สำหรับพัฒนา Web Application

 • สมัยก่อนพัฒนาฝั่ง Client ใช้งานคู่ไปกับ HTML, CSS
 • ปัจจุบันสามารถ ใช้ภาษา Javascript เขียนแล้วเรียกใช้งานบน runtime ที่ชื่อว่า node.js
 • สามารถใช้งานนอกเหนือจาก browser ได้ ไม่ว่าจะนำมาเขียน backend server หรือใช้ทำ desktop application เช่น โปรแกรม Atom เป็น TextEditor, mobile app เช่นใช้ React native ซึ่งเป็น javascript library เขียนได้
 • เรียน javascript ก็เหมือนเรียนเขียนโปรแกรมอื่นๆทั่วไปที่ต้องรู้
  • ตัวแปร (var)
  • การใช้งาน object-oriented สร้าง class ที่เหมือนเป็นพิมพ์เขียว และนำไปใช้งานโดยกาสร
  • Flow control ( if-else, while loop, for-loop )
  • การเขียน function
  • การไปใช้งานใน front end ส่วนใหญ่ใจใช้งานเป็น DOM
  • เริ่มต้นหัดใช้งาน javascript ผ่านทาง chrome development, console

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *