หัดเขียน โปรแกรม python : #2 ต้องรู้อะไรบ้าง

หัดเขียน Python

หลังจากติดตั้งเสร็จ มาลอง list ดูว่าถ้าต้องเรียน ดูจากภาพรวมๆ สิ่งที่ต้องรู้สำหรับการเขียนโปรแกรมมีอะไรบ้าง สรุปสั้นๆได้ดังนี้

  • Syntax
  • Variable : ตัวแปรมีอะไรใช้ได้บ้าง
  • Control Flow : condition ต่างๆ if then else ใช้อย่างไร
  • Data structure : List , Tuple, dictionary
  • Function : การใช้งาน function , สร้าง function มาใช้งานเอง

โดยแหล่งที่จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง https://www.w3schools.com/python/default.asp

//yordja

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *