เอา node.js ขึ้นบน Heroku

Node on Heroku

บันทึกทดลองเอา node.js project ที่สร้างไว้ แบบง่าย เน้นดูขึ้นตอนการใช้งาน Heroku

Heroku คืออะไร น่าสนใจตรงไหน

 • เป็น Cloud Platform ที่ให้บริการเป็น Server สำหรับใช้ run webapp ที่เราทดลองสร้าง ซึ่งรองรับ เทคโนโลยีหลายๆภาษา เช่น node.js(javascript), python, ruby , go, etc
 • สร้าง free project ได้ 5 project
 • scalable ได้ หมายถึงอนาคตอย่างเพิ่ม resource ต่างๆ (CPU, RAM) ก็จ่ายเงินเพิ่ม เพื่อขยาย dyno

ส่วนที่ผมทดลองใช้เป็นการใช้งานบน windows ซึ่งขึ้นตอนดังนี้

 1. เครื่องเราต้องมี Git ผมใช้ Git bash download ได้ที่ https://git-scm.com/
 2. สร้าง Account บน Heroku
 3. Heroku CLI ขั้นตอนตาม https://devcenter.heroku.com/articles/getting-started-with-nodejs
 4. Push Git ที่เราสร้างไปที่ Heroku
 5. สร้าง procfile เพื่อ Run
  1. ไฟล์ procfile ไม่มีนามสกุล
 6. Run “heroku open”เลย และทดสอบ เข้าทาง web (ชื่อ url จะเป็น random ตามด้วย .heroku.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *